Versió subtitulada de la conversa amb Mark Rousenvell

A Catalunya tenim 1/3 del territori protegit pel PEIN, i un altre 1/3 que és territori “forestal” originat per l’abandonament de les pràctiques agrícoles tradicionals. Tenim així 2/3 del país poc o res gestionat. Els diners públics (incloent el nou impost als carburants) no podran mai ser suficients com per garantir la seva gestió. I l’administració no pot ser l’única entitat de gestió.

El concepte dels serveis ecosistèmics és la solució per integrar agents locals i administracions en una estratègia comuna de co-creació i recuperació de la biodiversitat.

Mark Rousenvell és una de les veus més autoritzades a Europa, tant sobre serveis ecosistèmics com sobre la realitat de la pèrdua de biodiversitat.

Al llarg dels 40 minuts de la conversa amb la periodista Brigitte Kramer ens donarà un munt de pistes del que podem fer i del perquè el “business as usual” no serveix.