L’ampliació de l’Aeroport de Barcelona – El Prat. Una aproximació holística 5 Novembre 2021

Algunes dades per la reflexió:
1-La superfície de conreus abandonats a Viladecans multiplica per 10 la superfície de la llacuna de la Ricarda.
2-Solament el 29%de la superfície actual Xarxa Natura 2000 està ocupada pels hàbitats Jonquera+salobrar+vegetació xerofítica.
3-Des del 1974 (fa 47 anys) hem perdut el 42% de les comunitats vegetals de zona humida. Però el 74% de les jonqueres. I les que resten estan desapareixent per l’expansió de l’espècie invasora Cortaderia selloana.
4- Les comunitats de macròfits submergits han desaparegut gairebé completament.

Zonificar la ciutat heterogènia

Una infografia que s’ha de llegir d’abaix a dalt, en sentit invers, seguint el procediment que s’inicia amb el tractament dels vols LIDAR i finalitza amb una cartografia de les diferents unitats diferenciades de l’estructura urbana i la seva interacció amb els processos ecològics, la biodiversitat i la provisió de serveis ecosistèmics.

Versió subtitulada de la conversa amb Mark Rousenvell

A Catalunya tenim 1/3 del territori protegit pel PEIN, i un altre 1/3 que és territori “forestal” originat per l’abandonament de les pràctiques agrícoles tradicionals. Tenim així 2/3 del país poc o res gestionat. Els diners públics (incloent el nou impost als carburants) no podran mai ser suficients com per garantir la seva gestió. I l’administració no pot ser l’única entitat de gestió.

El concepte dels serveis ecosistèmics és la solució per integrar agents locals i administracions en una estratègia comuna de co-creació i recuperació de la biodiversitat.

Mark Rousenvell és una de les veus més autoritzades a Europa, tant sobre serveis ecosistèmics com sobre la realitat de la pèrdua de biodiversitat.

Al llarg dels 40 minuts de la conversa amb la periodista Brigitte Kramer ens donarà un munt de pistes del que podem fer i del perquè el “business as usual” no serveix.