Planejament territorial

Si volem assolir una veritable interdisciplinarietat en el planejament territorial, cal innovar. Cal formular les preguntes adequades. Obtenir dades georeferenciades  al treball de camp  i, molt especialment, aprofitar les eines metodològiques que ha proveït la ciència de l’ecologia del paisatge i els seus instruments d’anàlisi territorial. Els sistemes d’informació geogràfica deixen així de servir solament per explicar on passen coses, per passar a ser una eina per descobrir,  analitzar, i entendre el metabolisme del territori i els seus escenaris possibles.