Gestió estratègica dels serveis ecosistèmics

El canvi climàtic ja és una realitat. Les onades de calor ja estan motivant transformacions importants en sectors tant transcendentals com la viticultura. Ja hi ha propietats construïdes fortament exposades a la regressió del litoral. Hi tenim la certesa que els mètodes tradicionals de governança no poden donar resposta a aquest repte. La perspectiva dels serveis ecosistèmics, en tant que eina innovadora de gestió, introdueix diverses metodologies que permeten depassar els límits de l’ecologia de la conservació i fer ponts amb la gestió i la societat. Per això estem estudiant sistemes alternatius de governança dels espais no construïts, perquè creiem en la co-creació i tenim clar que la velocitat de transformació que imposa el canvi climàtic solament es pot abastar amb agilitat i innovació. Anàlisi d’escenaris, comprensió de les dinàmiques de risc, i ser capaços de traslladar els avenços científics a la gestió del dia a dia.