Zonificar la ciutat heterogènia

Una infografia que s’ha de llegir d’abaix a dalt, en sentit invers, seguint el procediment que s’inicia amb el tractament dels vols LIDAR i finalitza amb una cartografia de les diferents unitats diferenciades de l’estructura urbana i la seva interacció amb els processos ecològics, la biodiversitat i la provisió de serveis ecosistèmics.