L’ampliació de l’Aeroport de Barcelona – El Prat. Una aproximació holística 5 Novembre 2021

Algunes dades per la reflexió:
1-La superfície de conreus abandonats a Viladecans multiplica per 10 la superfície de la llacuna de la Ricarda.
2-Solament el 29%de la superfície actual Xarxa Natura 2000 està ocupada pels hàbitats Jonquera+salobrar+vegetació xerofítica.
3-Des del 1974 (fa 47 anys) hem perdut el 42% de les comunitats vegetals de zona humida. Però el 74% de les jonqueres. I les que resten estan desapareixent per l’expansió de l’espècie invasora Cortaderia selloana.
4- Les comunitats de macròfits submergits han desaparegut gairebé completament.